Mielenterveystyötä tekevä on ansainnut tauon


Jokainen ansaitsee tauon.

FinFami

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. He tekevät työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

Kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, vaikuttaa se usein koko perheen elämään. Perheen sisäinen roolitus muuttuu, kun perheenjäsenestä tulee hoitaja. Tämä hankaloittaa usein omaisen omaa arkea mm. työelämässä ja seurauksena on usein stressiä ja uupumusta, jopa taloudellisia ongelmia.

Yhteiskunnan tuki mielenterveysomaisille on rajallista ja omaishoivatyötä tekevät tuntevat olonsa helposti eristyneiksi ja yksinäiseksi.

FinFami pyysi Havasta suunnittelemaan mielenterveysomaisten haastavan arjen esiin nostavan filmin, jota liitto voi käyttää kampanjoidessaan, vaikuttajaviestinnässään ja sosiaalisessa mediassa. Suunnittelimme yhdessä Cocoa Mediaproductions -tuotantoyhtiön kanssa The Runner -filmin, joka julkaistiin syyskuussa 2016 Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä.

Mukaan projektiin lähti myös Ville Virtanen, joka tunnetaan paremmin nimellä Darude. Hän antoi luvan käyttää ikoniseksi muodostunutta Sandstorm-hittiään filmissä. FinFami, Havas Helsinki ja Cocoa ovat kiitollisia mahdollisuudesta.

Lisää töitämme